Water sparen! Regen vasthouden waar het valt

2020, het derde opeen volgende jaar waarin droogte extreem is.
De regenval die volgt is vaak extreem, een grote hoeveelheid in een zeer korte periode.

De gevallen regen krijgt hierdoor geen tijd om in de (veelal uitgedroogde) bodem te trekken en spoelt via de haarvaten, gemalen, rivieren naar de zee.

KWT Waterbeheersing levert al meer dan 25 jaar LOP stuwen (Landbouw OntwikkelingsPlan) aan diverse partijen.
De stuwen kunnen worden ingesteld op een gewenste hoogte en hebben vaak een extra sparing om langzaam water af te laten.

Door een juiste plaatsing van de stuwen, kan dit gevallen regenwater worden vastgehouden in de haarvaten.
De gevallen regen krijgt dan de kans om in de bodem te infiltreren om